Vovale muziek

No, che non sei capace K.V.

 

Das Veilchen K.V.476
O Gottes Lamm K.V.343:1
Als aus Ägypten K.V.343:2