Naam: Constanze Mozart, Weber
Schilder: Hans Hansen
Jaar: 1802, Wenen
Methode: oliën
Locatie: Salzburg, Mozarteum
Bijzonderheden: Vrijwel het meest bekende portret van Mozarts vrouw, (weduwe) Constanze. Opvallend aan dit portret is de bladmuziek die zij vasthoud, welke Mozarts naam draagt en haar toeweiding aan haar mans werk symboliseerd.